Socialinio darbuotojo padėjėjas yra aktyvus pagalbos teikėjas asmenims, turintiems socialinių problemų, padedantis jiems tobulėti asmeniškai ir socialiai, motyvuojantis juos keisti savo socialinę aplinką arba prie jos prisitaikyti.


Programos pavadinimas: Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa
Programos valstybinis kodas: 361076201
Suteikiama profesinė kvalifikacija:
socialinio darbuotojo padėjėjas
Mokymosi trukmė
: 5 savaitės  ( 200 val.)

Kas yra socialinio darbuotojo padėjėjas ir kokią kvalifikaciją suteikia ši mokymų programa?

Socialinio darbuotojo padėjėjas yra aktyvus pagalbos teikėjas asmenims, turintiems socialinių problemų, padedantis jiems tobulėti asmeniškai ir socialiai, motyvuojantis juos keisti savo socialinę aplinką arba prie jos prisitaikyti. Mokymų metu suformuojami profesiniai gebėjimai ir kompetencijos, kurios suteikia galimybę teikti įvairių rūšių socialines paslaugas savarankiškumą praradusiems asmenims. Asmenys, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją. Asmenys gauna valstybės pripažintą pažymėjimą (lygmuo 1500).

Mokymų metu sužinosite ir įgysite šiuos įgūdžius:

  • Individualių poreikių tenkinimas: Suprasti ir analizuoti priežastis, sukeliančias asmens socialines problemas. Teikti socialines paslaugas įvairių grupių klientams pagal nustatytą poreikį. Socialinis darbas su rizikos grupėmis. Bendravimo psichologija. Pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių socialinė priežiūra.
  • Saugios kliento aplinkos kūrimas: Kurti saugią, estetinius reikalavimus ir asmens poreikius tenkinančią aplinką. Suprasti asmens higienos normas ir propaguoti jas.
  • Bendradarbiavimas su klientu ir jo aplinka: Palaikyti  tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant su klientu ir jo socialine aplinka. Gebėti įtraukti į paramos procesą klientą ir jo socialinę aplinką.
  • Profesinės kompetencijos tobulinimas: Visapusiškai lavintis ir turtinti savo asmenybę. Gebėti tobulėti ir keistis reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekiant būti aktyviu pokyčių dalyviu.


Mokymų metodika:

Teoriniame mokyme, kuris susideda iš 108 valandų, 46 valandos skirtos praktiniams užsiėmimas. Teorinis mokymas vykdomas mokymo centro klasėse. Mokymo programų tikslai yra formuluojami pagal programos kvalifikacinius reikalavimus. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti bendrųjų ir specialiųjų žinių bei gebėjimų.

80 valandų praktinio mokymo vykdomos dviem etapais: 16 valandų praktinio mokymo vyksta mokymo klasėse, kuriose mokiniai pradeda formuoti pirminius socialinio darbuotojo padėjėjo darbo įgūdžius, taikant įgytas teorines žinias, 64 valandų praktinio mokymo vyksta socialinių paslaugų įstaigose ir organizacijose, kuriose yra socialinio darbuotojo padėjėjo etatai. 12 valandų skirta konsultacijoms su mokytojais ir baigiamųjų žinių vertinimui.

Teorinio mokymo atskirų dalykų mokinių žinios vertinamos egzamino ir įskaitos forma. Praktinio mokymo metu įgyti gebėjimai vertinami egzamino forma, mokinį vertina praktikos vietoje įsakymu paskirtas praktikos vadovas.