Mokymų programa susideda ir teorinės ir praktinės dalių. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų.


Programos pavadinimas: Dekoratyvinės tekstilės mokymo programa
Kodas: 4932150105
Programos trukmė: 128 ak. val.
Įgyjama kompetencija:
taikomosios dekoratyvinės

Kokią kompetenciją įgysite?

Baigus mokymo programą galėsite kurti gaminius iš tekstilės ir teikti juos klientams. Dekoratyvinės tekstilės gaminiai – tai tapyba ant šilko, dirbiniai pagal avalono techniką, dekupažas, papuošalų gamybą, veltiniai, audinių daužymas batikos technika. Ši kompetencija suteiks Jums galimybes dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyviai įvairiose suvenyrų gamybos įmonėse. Sukurtus gaminius galėsite pardavinėti mugėse, tautodailės salonuose.

Ką išmoksite ir kokius įgūdžius įgysite?

  • Tapyti ant šilko: Komponuoti piešinį ir derinti spalvas, tapyti ant šilko įvairiomis technikomis.
  • Velti nesudėtingus dirbinius: Žinoti vilnos rūšis ir savybes, velti plokštumines ir tūrines formas bei taikyti jas dirbiniuose, žinoti saugaus darbo taisykles.
  • Dažyti audinius batikos technika: Žinoti natūralių audinių dažymo natūraliais ir cheminiais dažais ypatumus, dažyti audinį batikos technika.
  • Avalonas: Žinoti avalono technikos ypatumus, kurti plokštumines ir erdvines formas bei taikyti jas dirbiniuose.
  • Dekupažas: Žinoti dekupažo technikos ypatumus, dekoruoti daiktą dekupažo technika, Žinoti saugaus darbo taisykles.
  • Papuošalų gamybos: Žinoti tradicinę mezgimo ir nėrimo techniką, megzti/nerti su suvertais ant vielutės karoliukais, Parinkti asmenines apsaugos priemones ir jomis naudotis.
  • Ruošti dirbinius parduoti: Parinkti ir demonstruoti dirbinius mugėje, apskaičiuoti dirbinio vertę ir savikainą, suplanuoti individualią karjerą.


Mokymų metodika:

Mokymų programa susideda ir teorinės ir praktinės dalių. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų. Teorinio mokymo atskirų dalykų mokinių žinios vertinamos įskaitos forma. Praktinio mokymo metu įgyti gebėjimai taip pat vertinami įskaitos forma. Išklausius visą mokymo programos kursą, mokinys komisijai pateikia baigiamąjį darbą (nurodomas atliktos užduoties (darbo) pavadinimas, tema), kurį komisija įvertina balu ir šis balas įrašomas į neformaliojo profesinio mokymo modulio baigimo pažymėjimą.