Asmenys, baigę šią mokymo programą ir įgiję gebėjimus atlikti slaugytojo padėjėjo funkcijas.


Programos pavadinimas: Slaugytojo padėjėjo mokymo programa
Kodas:
4937600028
Programos trukmė:
200 val. (5 sav.). Teorinio mokymo trukmė 66 ak. val. Praktinio mokymo trukmė 134 ak. val.

Kam skirta programa?

Asmenys, baigę šią mokymo programą ir įgiję gebėjimus atlikti slaugytojo padėjėjo funkcijas, pagal savo kompetenciją gali dirbti asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose. Slaugytojo padėjėjo funkcijas, pareigas, teises, kompetenciją ir atsakomybę nustato Lietuvos medicinos norma 21:2000.

Pagrindinės slaugytojo padėjėjo veiklos sritys:

 • higieninių pacientų reikmių užtikrinimas;
 • rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais;
 • pacientų maitinimas;
 • pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas;
 • pagalba judant;
 • techniniai darbai.


Įgyjamos profesinės žinios ir kompetencijos:

 • Slaugytojo padėjėjo darbą reglamentuojančių dokumentų išmanymas.
 • Vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų higieninės ir epidemiologinės priežiūros, sveikatos saugos reikalavimus.
 • Rinkti duomenis apie pacientų sveikatos būklę.
 • Anatomijos ir fiziologijos pagrindų išmanymas.
 • Patologinės fiziologijos ir farmakologijos pagrindų išmanymas.
 • Ruošti pacientus slaugos, diagnostikos, gydymo procedūroms (operacijoms), reabilitacijos procedūroms bei rinkti paprastus organizmo sekretų bei išskyrų bandinius tyrimams.
 • Slaugyti pacientus bei atlikti slaugos procedūras.
 • Teikti pirmąją medicinos pagalbą.


Mokymo metodika:

Programa susideda iš teorinės ir praktinės dalių. Teorinio mokymo atskirų dalykų mokinių žinios vertinamos įskaitos forma. Praktinis mokymas vyksta 2 etapais – mokymo įstaigoje, kur išmokoma naudoti slaugos priemones ir įrangą, ugdomi pirminiai slaugytojo padėjėjo mokėjimai, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kur vadovaujant slaugos specialistui formuojami profesiniai mokėjimai ir įgūdžiai. Praktinio mokymo metu įgyti gebėjimai taip pat vertinami įskaitos forma. Baigiamasis darbas vertinamas pažymiu, kuris įrašomas neformalaus profesinio mokymo modulio baigimo pažymėjimą. Pažymėjime fiksuojama išvada apie sugebėjimą atlikti tam tikrus darbus.