Bal
29
Kt
Motyvacinis interviu socialinio darbo praktikoje
Bal 29 – Bal 30 visą dieną

Kaina 49 €

Registracija į mokymus

Motyvacinis interviu socialinio darbo praktikoje

Motyvacinis interviu – veiksmingas metodas, kuris padeda socialiniam darbuotojui suteikti norą, motyvaciją ir galimybes pozityviems pokyčiams net pačiam „sudėtingiausiam“ klientui.


Programos pavadinimas: Motyvacinis interviu socialinio darbo praktikoje
Kodas: SD20200186
Programa skirta:
socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose.
Programos trukmė:
16 ak. val. (8 ak. val. teorinės, 8 ak. val. praktinės)

Kas yra motyvacinis interviu ir kodėl tai yra svarbu socialinio darbo praktikoje?

Pagrindinis socialinio darbuotojo tikslas – suteikti klientui galimybę keisti ir tobulinti savo gyvenimą, paskatinti klientą spręsti asmenines problemas, siekti konstruktyvių pokyčių. Tačiau nemotyvuotas, sutrikęs, nepasiruošęs keistis žmogus (klientas) viso to padaryti negali. Motyvacinis interviu – veiksmingas metodas, kuris padeda socialiniam darbuotojui suteikti norą, motyvaciją ir galimybes pozityviems pokyčiams net pačiam „sudėtingiausiam“ klientui. Motyvaciniame interviu naudojami pažangūs intervencijos metodikos ir bendravimo principai bei technikos.

Mokymų metu sužinosite ir įgysite praktinius įgūdžius:

  • Kaip vyksta keitimosi procesas, iš kokių stadijų jis susideda, kaip socialinis darbuotojas gali nustatyti ir sekti kliento keitimosi stadijas.
  • Kaip socialinis darbuotojas gali praktiškai padėti klientui, priklausomai nuo jo konkrečios fazės, būklės, rizikos grupės ir situacijos.
  • Kas yra motyvacija, koks jos vaidmuo pasikeitimo procese, nuo ko ji priklauso ir kaip ji gali būti skatinama. Kaip išsiaiškinti kliento motyvaciją ir ją įtakoti.
  • Kaip veikia motyvacinis interviu, su kokiais klientais (kokių rizikos grupių) šio metodo panaudojimas gali būti ypatingai efektyvus, kaip teisingai taikyti šį metodą.
  • Su kokiomis problemomis gali susidurti socialinis darbuotojas, taikant motyvacinio interviu metodą. Iš ko kyla šios problemos ir kaip jas spręsti.


Naudojamos mokymo metodikos:

Mokymai susideda iš teorinės bei praktinės dalių. Mokymų dalyviai turės galimybę dirbti grupėse, orientuotose į sprendimo paieškos, atradimo ir pritaikymo procesą. Vaidmenų žaidimai ir atvejo analizė padės įsijausti į praktines situacijas, pamatyti jas iš įvairių perspektyvų ir siekti atrasti konstruktyvius sprendimus.

Registracija į mokymus
Bal
30
Pn
Manipuliacijų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje atpažinimas ir prevencija
Bal 30 visą dieną

Kaina 49 €

Registracija į mokymus  

Manipuliacijų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje atpažinimas ir prevencija

Programos pavadinimas: Manipuliacijų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje atpažinimas ir prevencija
Kodas: SD20200182
Programos trukmė: 18 ak. val. (6 ak. val. teorinės, 12 ak. val.  praktinės)
Programa skirta:
socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose.

Kas yra „Manipuliacijų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje atpažinimas ir prevencija“ ir kodėl tai yra svarbu?

Socialinis darbas yra pagalbos teikimo profesija. Nepasižyminti dideliu finansiniu atlygiu, ji remiasi į pašaukimą, vidinę motyvaciją, norėjimą padėti kitam. Jau vien šis aspektas yra pakankama prielaida atsirasti išnaudojimo santykiams, kuriuose vienas žmogus esti globojamo (aukos) pozicijoje, o kitas globojančio (gelbėtojo). Globojamam užsinorėjus daugiau dėmesio, paslaugų, rūpesčio, nesunkiai galima pereiti į išnaudojimo santykius. Globojamas tampa agresorium, o
gelbėtojas – auka.
Programa aktuali visiems, dirbantiems socialinį darbą. Teigiama, kad didžioji šios srities darbuotojų dalis turi depresiško charakterio ypatumų. Jiems būdinga kitą laikyti svarbesniu už save, jaustis niekam tikusiu, jei nepadeda kitam, menka savivertė kompensuojama gero darymu. Tokie charakterio ypatumai daro socialinius darbuotojus pažeidžiamus susitikus priešingus charakterius (pvz. asocialus) turinčius klientus. Pastariesiems būdingas naudos siekimas išimtinai sau, nepaisant kitų interesų, empatijos stoka, neišvystytas sąžinės balsas. Klientų nesirenkame ir pakeisti jų negalime, bet galima stengtis labiau pažinti save ir keisti save, taip tampant mažiau patogu objektu manipuliaciniuose santykiuose.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?
Sužinosite ir išmoksite:

  • Pagrindinius manipuliacinių santykių dėsningumus.
  • Savo asmenybės ypatumus, darančius jį parankiu manipuliacijoms.
  • Asmenybės pokyčių kryptį, kuria eidamas, taps sunkiau prieinamu manipuliacijoms.
  • Atpažinti manipuliacinius santykius ir sąmoningiau juose elgtis.
  • Labiau save apsaugoti žmogiškuose santykiuose, nebūti lengvai išnaudojamu objektu.


Mokymų metodika:

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.

 
Registracija į mokymus