Kvalifikacijos kėlimo mokymai

Manipuliacijų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje atpažinimas ir prevencija
Socialinė partnerystė socialinių darbuotojų veikloje
Įmonės įvaizdžio planavimas socialines paslaugas teikiančiose
organizacijose
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija dirbant su socialinės rizikos šeimomis