Programos pavadinimas: Konfliktų sprendimas neįsitraukiant į galios santykius
Kodas: SD20180083
Programos trukmė: 8 ak. val. (4 ak. val. teorinės, 4 ak. val. praktinės)
Programa skirta: socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose

Kas yra „Konfliktų sprendimas neįsitraukiant į galios santykius“ ir kodėl tai yra svarbu?

Konfliktų temos naujumą pagrįsti yra ganėtinai sudėtingas uždavinys. Paieškojus internete, galima nesunkiai rasti begalę medžiagos šia tema, o taip pat ir siūlomų mokymų socialiniams darbuotojams. Šios programos naujumas yra pateikiamos medžiagos gylyje. Mokymuose neapsiribojama universitetine 5 konfliktų sprendimų strategijų (vengimo, prisitaikymo, rungtyniavimo, kompromiso, bendradarbiavimo) pristatymu ir kiekvienos iš jų detalia analize. Greičiausiai jos net nebus paminėtos. Mokymai gimė iš ilgalaikio domėjimosi šia tema, daugelio klaidų asmeniniame gyvenime padarymo ir jų analizės. Mokymų metu stengiamasi į visa šį reiškinį pažiūrėti iš tolimesnės-filosofinės perspektyvos, bandant atsakyti į klausimą – kodėl apskritai kyla konfliktai, koks yra bendrinis dėmuo juose visuose? Ir atsakymas randamas būtent galios fenomene. Meilės priešingybė yra ne abejingumas, bet jėgos panaudojimas. Jėgos panaudojimas, siekiant sukelti skausmą – tai blogis (Zimbardo, 2008). Daugelis santykių (tiek šeimos, tiek tėvų-vaikų, tiek darbuotojų, tiek draugų) serga galios liga. Užimamos dominavimo arba paklusimo pozicijos, natūralus lygiavertiškumas iškreipiamas, atsiranda nenatūralios įtampos, baimės, grasinimai, galiausiai smurtas. Smurtas tėra jėgos pasireiškimas kitoje kiekybėje. Išeitis iš galios santykių yra savęs įtvirtinimo (asertyvumo) pozicija, kai nesu nei silpnesnis, nei stipresnis. Svarbiausias gebėjimas savęs įtvirtinime – tai gebėjimas prašyti, ko nori ir pasirengimas gauti tai, ko prašei.
Mokymų aktualumas aprėpia kelias sritis. Pirmiausia, jie padės dirbantiems su rizikos šeimomis. Socialiniai darbuotojai turės gilesnį supratimą apie tai, kas jose vyksta, supras smurto kilmę ir akivaizdžiai matys ribų išsikraipymus tokiose šeimose. Kiek tokios šeimos bus linkusios į korekciją yra kitas klausimas, tačiau socialinis darbuotojas bent jau turės žinojimą, kuo serga tokia šeima ir link ko ją kreipti, jei ji norės keistis. Antra, mokymai aktualūs visiems socialiniams darbuotojams, nes visiems pasitaiko didesnių ar mažesnių konfliktų su klientais. Ypač svarbu, kad darbuotojas nesileistų įtraukiamas į galios santykius, nes taip rizikuoja dirbti daug daugiau nei jam priklauso, patirti kliento persekiojimą, bauginimus ir panašius dalykus. Trečia, mokymų šalutinis rezultatas gali būti šiltesnis kolektyvo klimatas bei didesnė darbuotojo asmeninė gerovė. Patikėję mokymų informacija ir pabandę save pagal ją keisti, augintų save kaip labai sąmoningą konfliktų dalyvį, kuris puikiai jaustų asmenines ribas, nesileistų įbauginamas ar manipuliuojamas gailesčiu/kalte. Toks žmogus tvirtai atstovėtų savo poziciją bei neperžengtų kito žmogaus ribų, o tai ir lemtų konstruktyvesnį konfliktavimą tiek darbe, tiek namie.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?

Sužinosite ir išmoksite:
– Konfliktų kilmę, eigą, stadijas, sprendimo strategijas;
– Neigiamą arba teigiamą konflikto baigtį lemiančius veiksnius;
– Savęs įtvirtinimo (asertyvumo) privalumus.
– Nenukrypti į galios santykius konflikto metu;
– Sustabdyti ydingą keršto ratą, jei aptiks, kad jis prasidėjo;
– Užimti savęs įtvirtinimo poziciją darbinėje ir asmeninėje srityse.

Mokymų metodika:

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.