Programos pavadinimas: Mediacijos taikymas socialiniame darbe
Kodas: SD20210226
Programos trukmė: 16 ak. val. (8 ak. val. teorinės, 8 ak. val. praktinės)
Programa skirta: socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose

Kas yra „Mediacijos taikymas socialiniame darbe“ ir kodėl tai yra svarbu?

Šiandien jau neabejojama, kad sėkmingas konfliktų, kylančių socialinio darbuotojo darbe, valdymas, priklauso nuo socialinio darbuotojų praktinių ir teorinių žinių dermės, jų turimos kompetencijos. Europos šalių patirtis rodo, jog įdiegus mediacijos sistemą galima efektyviau valdyti visuomenės sociume kylančius konfliktus, atkurti konfliktuojančių asmenų santykius, vengti bausmių, plėtoti nesmurtinio bendravimo kultūrą ir gerinti institucijų psichologinį klimatą.
Šiuolaikinės visuomenės gebėjimas taikiai išspręsti konfliktus itin svarbu. Viena iš aktualiausių socialiniame darbe problemų yra konfliktai bei nesugebėjimas jų efektyviai spręsti. Konfliktams spręsti socialiniai darbuotojai pasirenka įvairius, dažnai nekonstruktyvius, jų sprendimo būdus. Pasitelkiant mediacijos metodu bei procesu socialinis darbuotojas siekia atkurti santarvę ir ugdyti klientų gebėjimą taikiai tiesiogiai bendraujant spręsti santykiuose iškylančius konfliktus. Mediatorius – ne teisėjas, jis nenusprendžia, kas geriau abiem konfliktuojančioms pusėms. Jis tik padeda jiems įsiklausyti į vienas kito argumentus, suprasti silpnąsias ir stipriąsias jų pozicijos puses, galvoti apie tai, kas geriausia jiems abiem, ir suvokti, kas bus, jeigu jie nesusitars.
Mediacijos įgūdžių tobulinimo užsiėmimai seminaro dalyviams suteiks žinių ir įgūdžių, padedančių suvokti mediacijos sampratą, įgyvendinimo modelius, galimybes ir ribas bei leis atlikti bei modeliuoti įvairias praktines tarpininkavimo užduotis.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?

Sužinosite ir išmoksite:
– Mediacijos sampratų įvairovę, principus, ribas, etiką bei taikymo galimybes;
– alternatyvias konflikto valdymo strategijas, metodus;
– tarpininkavimo metodus ir technikas;
– mediacijos proceso užstrigimų nugalėjimo strategijas;
– pritaikyti praktikoje pagrindines mediacijos žinias ir darbo formas;
– taikyti efektyvias bendravimo technikas;
– atskirti mediacijos proceso etapus;
– įvaldyti tinkamą mediacijai komunikaciją;
– atlikti praktinį mediacijos proceso modeliavimą;
– analizuoti mediacijos proceso užstrigimų nugalėjimo strategijas.

Mokymų metodika:

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.