Programos pavadinimas: Perdegimo sindromo prevencija socialinių darbuotojų profesinėje veikloje
Kodas: SD20200185

Programos trukmė: 16 ak. val. (8 ak. val. teorinės, 8 ak. val. praktinės)

Programa skirta: socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose

Kas yra „Perdegimo sindromo prevencija socialinių darbuotojų profesinėje veikloje“ ir kodėl tai yra svarbu?

Socialinis darbas – artima psichologijai sritis. Nuolatinis kontaktas su lengvai pažeidžiamomis asmenų grupėmis (neįgalūs, priklausomi, asocialūs asmenys) reikalauja rimto psichologinio pasirengimo, savižinos ir stiprios asmenybės. Dažnai būtent pastarųjų komponentų ir pritrūksta. Ši programa skirta supažindinti socialinius darbuotojus su grėsmėmis jų nelengvame darbe, padėti išmokti neužmiršti savęs nuolatiniame rūpinimesi kitu.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?
Sužinosite ir išmoksite:

  • Perdegimo sindromo požymius, priežastis ir pasekmes.
  • Pagrindinius charakterius pagal psichoanalitinę teoriją.
  • Depresiško charakterio ypatumus, neigiamus aspektus.
  • Aktyvaus klausymo ypatybes, naudas socialinio darbuotojo darbe.


Mokymų metodika:

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.