Programos pavadinimas: Geriausiais vaistas nuo tinginystės-tinkamas poilsis
Kodas: SD20190165
Programos trukmė: 8 ak. val. (4 ak. val. teorinės, 4 ak. val. praktinės)
Programa skirta: socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose

Kas yra „Geriausias vaistas nuo tinginystės-tinkamas poilsis“ ir kodėl tai yra svarbu?

Mintis apie šią programą kilo gan netikėtai, nes ilgą laiką atrodė pernelyg akivaizdi. Jau nuo pat pirmosios programos „Degti neperdegant“ (2013 m.) vykdymo, bendraujant su soc. darbuotojais, ryškėjo tam tikros žmonių, kurie renkasi šį darbą tendencijos. Viena tokių buvo savęs nuvertinimas kito atžvilgiu („aš – KITAS“) ir iš jos gimė mokymai „Vitaminai savivertei“. Beveik kiekvienuose mokymuose, jau net nepriklausomai nuo jų pavadinimo, per susipažinimo ratą bent viena darbuotoja užduodavo klausimą: „Patarkit, kaip nesinešti darbo į namus?“. Jei likdavo laiko ir erdvės ekskursui nuo pagrindinės temos, dažnai kalbėdavomės apie tai, kaip darbuotojos atsipalaiduoja, kaip pasikrauna jėgų, iš kur gauna emocinio atsparumo, tikėjimo savimi ir klientais. Tad, šios programos aktualumas yra daugiau empirinis, patirtas vedant kitus mokymus.
Ši programa yra gimininga įvairioms streso valdymo programoms, nes greičiausiai visose bent kažkiek kalbama apie tai, kaip atsipalaiduoti, nusiraminti. Jos naujumas tame, kad tai yra visa diena mokymų skirta išimtinai poilsio reiškiniui. Manau, kad tai labai svarbu. Poilsis patenka į tokių reiškinių sąrašą, apie kuriuos nelabai susimąstome. Neskiriame laiko patyrinėti: kaip ilsimės? Nuo ko labiausiai pailsime? Ką rekomenduoja mokslininkai? Kiek poilsio per dieną (per savaitę) man pakanka? Galiausiai: kokios mano nuostatos poilsio atžvilgiu? Ar nėra taip, kad gulinėjimą ir nieko neveikimą laikau laiko švaistymu ir save už tai graužiu?
Šie laikai jau vis dažniau pradedami vadinti perkaitusios ar pagreičio visuomenės epitetais, tad ši programa ir mokymai yra savalaikiai (Pivoriūtė, 2019). Tai galimybė juose dalyvausiančioms darbuotojoms sustoti ir pareflektuoti būtent šią savo gyvenimo dalį.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?

Sužinosite ir išmoksite:
– Fiziologinius bei psichologinius poilsio aspektus.
– Kaip atpažinti, kada trūksta poilsio, kada pailsėta pakankamai, kuo skiriasi noras ilsėtis ir noras tinginiauti.
– Būdus, kaip dažniausiai ilsimasi, o taip pat būdus, kaip jam parankiausia ilsėtis.
– Aiškiau pajusti, kai yra peržengiamos asmeninės ribos bei gebės tai įvardinti.
– Pajusti, kai atėjo laikas pailsėti ir lengviau leis sau tai įgyvendinti.
– Teigiamiau vertinti tiek savo, tiek kitų žmonių poreikį ilsėtis.

Mokymų metodika:
Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.