Programos pavadinimas: Įmonės įvaizdžio planavimas socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
Kodas: SD20160021
Programos tikslinė grupė: Socialines paslaugas teikiančių organizacijų ir jų padalinių vadovai
Programos trukmė: 16 ak. val. (8 ak. val. teorinės, 8 ak. val. praktinės)


Kodėl viešieji ryšiai yra svarbūs socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms?

Įvaizdžio formavimas aktualus kiekvienai organizacijai turinčiai konkrečius tikslus ir vykdančiai savo misiją. Įvaizdžio kūrimo veiklos planavimas svarbus tiek verslo įmonei, tiek ir socialines paslaugas teikiančiai organizacijai, kuri nesiekia pelno. Formuojant įvaizdžio kūrimo uždavinius visada turi būti atsižvelgiama į organizacijos tikslus, kurie ne visada susiję su pelnu ir gali būti patys įvairiausi, ypač socialines paslaugas teikiančiose organizacijose. Kryptingai atliekant rinkodaros komunikacijos veiksmus galima ne tik sukurti norimą organizacijos įvaizdį visuomenėje, bet ir skatinti gyventojus prisidėti prie įvairių socialinių iniciatyvų, atrasti finansinių rėmėjų, tikslingai skleisti informaciją ir palaipsniui formuoti visuomenės nuomonę apie atitinkamus socialinius reiškinius bei problemas.

Ši programa sukurta specialiai socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms, tam, kad jos galėtų efektyviau formuoti norimą įvaizdį, pasitelkdamos pažangiausius rinkodaros komunikacijos metodus ir instrumentus. Rengiant programą atsižvelgta į socialines paslaugas teikiančių organizacijų specifiką, todėl pagrindinis dėmesys sutelktas į tas priemones, kurias galima įgyvendinti su minimaliu arba iš vis be jokio biudžeto. Mokymų medžiaga pateikiama taip, kad ją galėtų efektyviai įsisavinti ir nedelsiant pradėti naudoti net ir tie klausytojai, kurie neturi jokių specializuotų rinkodaros, reklamos ar viešųjų ryšių formavimo žinių.

Socialines paslaugas teikiančių organizacijų bei jų skyrių vadovams neužtenka vien tik sugebėjimų efektyviai vadovauti personalui ir išmanyti savo sritį. Lietuvoje vis labiau įsisavinami naujausi įvaizdžio formavimo metodai, todėl norėdamos kuo efektyviau pasiekti visuomenę su savo tikslinėmis žinutėmis, socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi žinoti, kaip tai padaryti kuo efektyviau ir taupant biudžeto lėšas.

Mokymų dalyviai praktinių užsiėmimų metu pradės planuoti savo organizacijų įvaizdžio formavimo veiksmus ir priemones, o pasibaigus mokymams turės žinių, kaip šį planą realizuoti.

Programos tikslas ir uždaviniai koreliuoja tarpusavyje, uždaviniai nuosekliai atskleidžia išsikeltą mokymų tikslą, pati mokymo programa konstruojama pagal uždavinius.

Mokymų metu sužinosite ir įgysite praktinius įgūdžius:

  • kaip rinkodaros komunikacija gali prisidėti prie socialines paslaugas teikiančios organizacijos įvaizdžio formavimo;
  • kaip taisyklingai formuojami komunikacijos tikslai ir matuojamas jų įgyvendinimas;
  • kokios viešųjų ryšių valdymo metodikos yra efektyvios ir kaip skatinamas tikslinės informacijos skleidimas „iš lūpų į lūpas“;
  • kokie yra nestandartiniai (mažo biudžeto) rinkodaros metodai ir priemonės;
  • kokia turėtų būti socialines paslaugas teikiančios organizacijos internetinė svetainė, kad tai savaime padėtų formuoti norimą organizacijos įvaizdį;
  • formuoti įvaizdžio formavimo uždavinius socialinių paslaugų sektoriaus organizavijose;
  • vesti efektyvią organizacijos viešąją komunikaciją, skatinti tikslinės informacijos perdavimą „iš lūpų į lūpas“ ir etapišką įvaizdžio įtvirtinimą tikslinėje auditorijoje;
  • pasitelkti nestandartinius rinkodaros komunikacijos metodus, nereikalaujančius didelio biudžeto;
  • vertinti priimtų organizacijos komunikacijos sprendimų efektyvumą.


Mokymų metodika:

Programos tikslas ir uždaviniai koreliuoja tarpusavyje, uždaviniai nuosekliai atskleidžia išsikeltą mokymų tikslą, pati mokymo programa konstruojama pagal uždavinius. Mokymų dalyviai praktinių užsiėmimų metu pradės planuoti savo organizacijų įvaizdžio veiksmus ir priemones, o pasibaigus mokymams turės žinių, kaip šį planą realizuoti. Naudojant komandinio darbo metodą, siekiama maksimaliai įtraukti mokymų dalyvius į procesą ir generuojant naujas idėjas formuoti įvaizdžio uždavinius.