Programos pavadinimas: Manipuliacijų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje atpažinimas ir prevencija
Kodas: SD20200182
Programos trukmė: 18 ak. val. (6 ak. val. teorinės, 12 ak. val.  praktinės)
Programa skirta:
socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose.

Kas yra „Manipuliacijų socialinio darbuotojo profesinėje veikloje atpažinimas ir prevencija“ ir kodėl tai yra svarbu?

Socialinis darbas yra pagalbos teikimo profesija. Nepasižyminti dideliu finansiniu atlygiu, ji remiasi į pašaukimą, vidinę motyvaciją, norėjimą padėti kitam. Jau vien šis aspektas yra pakankama prielaida atsirasti išnaudojimo santykiams, kuriuose vienas žmogus esti globojamo (aukos) pozicijoje, o kitas globojančio (gelbėtojo). Globojamam užsinorėjus daugiau dėmesio, paslaugų, rūpesčio, nesunkiai galima pereiti į išnaudojimo santykius. Globojamas tampa agresorium, o
gelbėtojas – auka.
Programa aktuali visiems, dirbantiems socialinį darbą. Teigiama, kad didžioji šios srities darbuotojų dalis turi depresiško charakterio ypatumų. Jiems būdinga kitą laikyti svarbesniu už save, jaustis niekam tikusiu, jei nepadeda kitam, menka savivertė kompensuojama gero darymu. Tokie charakterio ypatumai daro socialinius darbuotojus pažeidžiamus susitikus priešingus charakterius (pvz. asocialus) turinčius klientus. Pastariesiems būdingas naudos siekimas išimtinai sau, nepaisant kitų interesų, empatijos stoka, neišvystytas sąžinės balsas. Klientų nesirenkame ir pakeisti jų negalime, bet galima stengtis labiau pažinti save ir keisti save, taip tampant mažiau patogu objektu manipuliaciniuose santykiuose.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?
Sužinosite ir išmoksite:

  • Pagrindinius manipuliacinių santykių dėsningumus.
  • Savo asmenybės ypatumus, darančius jį parankiu manipuliacijoms.
  • Asmenybės pokyčių kryptį, kuria eidamas, taps sunkiau prieinamu manipuliacijoms.
  • Atpažinti manipuliacinius santykius ir sąmoningiau juose elgtis.
  • Labiau save apsaugoti žmogiškuose santykiuose, nebūti lengvai išnaudojamu objektu.


Mokymų metodika:

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.