Motyvacinis interviu – veiksmingas metodas, kuris padeda socialiniam darbuotojui suteikti norą, motyvaciją ir galimybes pozityviems pokyčiams net pačiam „sudėtingiausiam“ klientui.


Programos pavadinimas: Motyvacinis interviu socialinio darbo praktikoje
Kodas: SD20200186
Programa skirta:
socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose.
Programos trukmė:
16 ak. val. (8 ak. val. teorinės, 8 ak. val. praktinės)

Kas yra motyvacinis interviu ir kodėl tai yra svarbu socialinio darbo praktikoje?

Pagrindinis socialinio darbuotojo tikslas – suteikti klientui galimybę keisti ir tobulinti savo gyvenimą, paskatinti klientą spręsti asmenines problemas, siekti konstruktyvių pokyčių. Tačiau nemotyvuotas, sutrikęs, nepasiruošęs keistis žmogus (klientas) viso to padaryti negali. Motyvacinis interviu – veiksmingas metodas, kuris padeda socialiniam darbuotojui suteikti norą, motyvaciją ir galimybes pozityviems pokyčiams net pačiam „sudėtingiausiam“ klientui. Motyvaciniame interviu naudojami pažangūs intervencijos metodikos ir bendravimo principai bei technikos.

Mokymų metu sužinosite ir įgysite praktinius įgūdžius:

  • Kaip vyksta keitimosi procesas, iš kokių stadijų jis susideda, kaip socialinis darbuotojas gali nustatyti ir sekti kliento keitimosi stadijas.
  • Kaip socialinis darbuotojas gali praktiškai padėti klientui, priklausomai nuo jo konkrečios fazės, būklės, rizikos grupės ir situacijos.
  • Kas yra motyvacija, koks jos vaidmuo pasikeitimo procese, nuo ko ji priklauso ir kaip ji gali būti skatinama. Kaip išsiaiškinti kliento motyvaciją ir ją įtakoti.
  • Kaip veikia motyvacinis interviu, su kokiais klientais (kokių rizikos grupių) šio metodo panaudojimas gali būti ypatingai efektyvus, kaip teisingai taikyti šį metodą.
  • Su kokiomis problemomis gali susidurti socialinis darbuotojas, taikant motyvacinio interviu metodą. Iš ko kyla šios problemos ir kaip jas spręsti.


Naudojamos mokymo metodikos:

Mokymai susideda iš teorinės bei praktinės dalių. Mokymų dalyviai turės galimybę dirbti grupėse, orientuotose į sprendimo paieškos, atradimo ir pritaikymo procesą. Vaidmenų žaidimai ir atvejo analizė padės įsijausti į praktines situacijas, pamatyti jas iš įvairių perspektyvų ir siekti atrasti konstruktyvius sprendimus.