Programos pavadinimas: Vitaminai savivertei
Kodas: SD20150017
Programos trukmė: 18 ak. val. (6 ak. val. teorinės, 12 ak. val.  praktinės)
Programa skirta:
socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose

Kas yra „Vitaminai savivertei“ ir kodėl tai yra svarbu?

Ši programa gimė iš patirties vedant mokymus socialiniams darbuotojams kitomis dvejomis temomis: „Degti neperdegant“ ir „Manipuliacijų apsuptyje“. Jų metu, artimiau susipažinus su dalyviais, dažnai paaiškėdavo, kad pasikartojanti perdegimo bei pažeidžiamumo manipuliacijose priežastis yra žemas savęs vertinimas. Manymas, kad esu prastesnis, mažiau vertas ir nusipelnęs nei kiti. Socialinis darbuotojas savo gyvenime ir ypač darbe dažnai vadovaujasi neįsisąmonintu nelygiaverčiu santykiu tarp savęs ir kliento: „aš – KITAS“. Jame klientas yra svarbesnis. Būtent dėl to ir kilo mintis šiai programai – padėti mokymų dalyviui padidinti savąjį aš ir subalansuoti tiek darbinius, tiek asmeninius santykius. Taip sumažinant galimo profesinio perdegimo bei manipuliacijų tikimybę.

Programos naujumu iš pirmo žvilgsnio galima suabejoti dėl panašaus pobūdžio populistinių mokymų paplitimo. Tiek spaudoj, tiek populiariojoje psichologijos literatūroje jau šablonais tapę terminai „mylėk save“, „pasitikėk savimi“ ir pan. Šie mokymai skirtųsi savo teoriniu gyliu (teorinėje dalyje pristatoma egzistencinėje psichologijoje šiuo metu vyraujanti pasaulėvaizdžio ir pasaulėjautos teorija) bei galimybe išbandyti teoriją praktikoje. Mokymuose ieškoma žemos savivertės formavimosi ištakų ir diskutuojama apie būdus pasikeisti. Mokymų vedantysis – tinkamą kvalifikaciją įgyjęs psichologas psichoterapeutas ne pirmus metus dirbantis praktinį darbą su klientais bei su žema jų saviverte susiduriantis kasdien.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?
Sužinosite ir išmoksite:

  • Savęs vaizdo susidarymo principus;
  • Asmeninį savęs vertinimo pobūdį bei būdus jį keisti, įtakoti;
  • Savęs keitimo kryptį, didesnio balansuotumo ir pusiausvyros link;
  • Aptikti vykstantį vidinį dialogą ir jį keisti, kad būtų mažiau destruktyvus;
  • Efektyviau save palaikyti bei nuraminti sunkiose gyvenimo situacijose.


Mokymų metodika:

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.