Programos pavadinimas: Nepriklausomas nuo priklausomo
Kodas: SD20180079
Programos trukmė: 16 ak. val. (8 ak. val. teorinės, 8 ak. val. praktinės)
Programa skirta: socialiniams darbuotojams, teikiantiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose

Kas yra „Nepriklausomas nuo priklausomo“ ir kodėl tai yra svarbu?

Tai, kad priklausomybė aktuali Lietuvos visuomenės problema, įrodinėti jau greičiausiai nebereikia. Svaiginimasis alkoholiu yra paplitęs būdas „spręsti“ finansinio nepritekliaus, konfliktų šeimoje ir visokias kitas problemas. Labai dažnai dirbantys socialinį darbą, ypač su socialinės rizikos šeimomis, tiesiogiai susiduria ir su priklausomybės problema. Kiek teko bendrauti prieš tai vestų mokymų metu („Degti neperdegant“, „Manipuliacijų apsuptyje“, „Vitaminai savivertei“), dažnai socialinis darbuotojas atsiduria lyg tarp dviejų ugnių. Vadovybė reikalauja rezultatų, o priklausomas asmuo keistis nenori. Artėjant prie žmogaus su vidine nuostata „aš tuoj tave pakeisiu į gerą“, iš karto kuriama įtampa ir provokuojamos kliento gynybinės reakcijos, dėl ko labiausiai nukenčia kontaktas, kuris ir yra esminė sąlyga, jog apskritai būtų tikimybė, kad žmogus keisis.
Šios programos naujumas yra tame, kad siekiama kvestionuoti socialinių darbuotojų turimą įsitikinimų rinkinį priklausomybės klausimu ir ypač – kaip padėti tokiam žmogui. Pristatomas egzistencinės psichologijos autorių požiūris į šį reiškinį (E.Spinelli, S. du Plock). Labai svarbi programos dalis yra kopriklausomybės fenomeno atskleidimas. Klasikinis šio fenomeno supratimas – tai, kai artimas žmogus labai išgyvena ir stengiasi padėti priklausomybę turinčiam žmogui. Platesnis supratimas teigia, jog kopriklausomybė – tai apskritai buvimas pernelyg arti žmogaus, kuriam nori padėti, „užsikrėtimas“ jo problema, savo gyvenimo ir poreikių sumažinimas iki minimumo. Būtent šis platesnis suvokimas dažnu atveju yra tinkamas socialinio darbuotojo pasaulėžiūrai. Kaip ir bet kurios padedančios profesijos atstovas, socialinis darbuotojas kasdien rizikuoja tapti vis labiau kopriklausomas. Pernelyg įsitraukti į klientų gyvenimus, „užsikrėsti“ jų problemomis, pradėti vertinti save išimtinai pagal klientų pokyčius į gerą ar į blogą.
Apibendrinant, šiais mokymais siekiama pažvelgti naujai į seniai pažįstamą reiškinį bei atrasti naujų buvimo būdų su tokiais klientais, kurie tausotų socialinio darbuotojo sveikatą bei padidintų atviro kontakto su priklausomu asmeniu galimybę.

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?

Sužinosite ir išmoksite:
– Pagrindinius priklausomybės ir kopriklausomybės požymius;
– Žmogaus vystymosi stadijas nuo gimimo iki brandos, kaip sutrinka judėjimas per stadijas, kaip jį vėl atnaujinti;
– Kaip padėti priklausomam asmeniui, tausojant save.
– Įvertinti atstumą tarp savęs ir kliento; judėti tiek artyn, tiek tolyn kliento atžvilgiu;
– Neprisiimti ne jam priklausančios atsakomybės pagalbos teikimo metu;
– Tenkintis daug mažesniais darbo rezultatais, neprarasdamas profesinės savivertė.

Mokymų metodika:
Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.