PROJEKTO KOMANDA

Pareiškėjas: VšĮ Socialinių inovacijų studija;

square-facebook-512 – mes socialiniame tinkle
Partneriai:
Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;

Klaipėdos krašto Alzheimerio ligos klubas „Atmena“.

Asocijuoti partneriai: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Klaipėdos miesto socialinės paramos centras.

PROJEKTO KONCEPCIJA

Projektas „AŠ ESU ČIA“ sprendžia asmenų su proto/psichikos negalia ir jų artimųjų segregacijos bendruomenėje problemas. Šios problemos turi tiesioginį ryšį su bendruomenės nuostatomis į pažeidžiamas grupes. Kuo didesnė bendruomenės narių vidinė įtampa bendraujant su proto/psichikos negalią turinčiais asmenims ir jų artimaisiais, kuo labiau išreikšta nežinomybė, nežinojimas kaip su jais elgtis, tuo uždariau gyvena pažeidžiamos grupės.

Projekte pažeidžiamos grupės, per tris esminius informacijos pateikimo būdus (matymą, girdėjimą, kalbėjimą), padės bendruomenei pažinti greta esančius narius. MATAU, GIRDŽIU, KALBU – projekto principinės veiklos kryptys, padėsiančios pažeidžiamos grupėms parodyti, kad jos yra ne tik bendruomenės dalis, bet ir aktyviai joje veikia. Projekto rišamoji grandis – BIBLIOTEKA. Bibliotekos koncepcija juntama visose projekto veiklų grandyse – pradedant nuo socialinės fotografijos ciklo iki virtualios informacinės – metodinės bibliotekos sukūrimo pažeidžiamoms grupėms.

Projekto tikslas – sukurtos palankios sąlygos Klaipėdos regiono bendruomenėje, įgalinančios pažeidžiamas grupes aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime.

Projekto uždaviniai:

  • Padidintas Klaipėdos regiono bendruomenės narių sąmoningumas pažeidžiamų grupių atžvilgiu;
  • Sustiprintos projekte dalyvaujančių NVO personalo, savanorių kompetencijos bendradarbiauti su bendruomene;
  • Užtikrintas kompleksinės (sveikatos, švietimo, socialinės, teisinės ir kt.) informacijos prieinamumas ir konsultavimas pažeidžiamoms grupėms Klaipėdos regione;

 

PROJEKTO VEIKLOS

Socialinės fotografijos ciklas „Aš esu čia“

Nespalvotos socialinės fotografijos cikle vaizduojami pažeidžiamų grupių nariai ir artimieji artimiausioje jų socialinėje aplinkoje: namuose, NVO, viešose erdvėse. Fotografijose vaizduojamos pačios jautriausios pažeidžiamų grupių gyvenimo situacijos, padės bendruomenės nariams įsijausti į kito žmogaus išgyvenimus. Fotografijos ciklas bus eksponuojamas bibliotekose ir kitose viešose erdvėse Klaipėdos regione.

Dialogas su bendruomene

Fotografijų fone, bibliotekose bus organizuojami dialogai su bendruomene. Pristatomi stilizuoti tekstai, kurie sudėlioti iš artimųjų auginančių/ prižiūrinčių asmenis su proto/psichikos negalią, interviu ir specialistų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis, interviu. Dialogo su bendruomene metu taip pat bus diskutuojama apie bendruomenės baimes priimti mums „nepatogius“ bendruomenės narius.

Teminis blog’as “Aš kalbu”

Projekto eigoje sukurtoje internetinėje svetainėje vedamas teminis blog‘as, kuriame savanoriai iš kiekvienos projekto organizacijos dalinsis su bendruomene ir artimaisiais auginančiais/prižiūrinčiais asmenis su proto/psichikos negalia aktualiais straipsniai ir įžvalgomis, viešins projekte iškeltą problemą, švies bendruomenę, atsakys į klausimus, informuos apie projekto pažangą.

Projekto komandos mokymai

Pareiškėjų ir partnerio organizacijų nariams organizuojami dveji mokymai “Organizacijos įvaizdžio formavimas” ir “Komunikacijos su bendruomene modeliai” , kurių metu siekiama sustiprinti vadybinius ir komunikacinius gebėjimus, padėsiančius NVO keisti komunikacijos mechanizmą ne tik su pažeidžiamomis grupėmis, bet ir su bendruomene. Kadangi vienas iš esminių aspektų projekte „paruošti dirvą“ pačioje bendruomenėje, siekiant pažeidžiamų grupių aktyvumo kokybiškai grįžti į pilnavertį gyvenimą, mokymai padės atrasti naujus bendradarbiavimo su bendruomene modelius. Mokymų metu patobulinti organizacijų veiklos portfolio, padės pritraukti ir naujus narius organizacijoms.

Informacinė – metodinė biblioteka pažeidžiamoms grupėms ir bendruomenei

Projekte bus sukurta virtuali informacinė – metodinė biblioteka pažeidžiamoms grupėms ir bendruomenei, kurioje greitai ir kokybiškai vienoje vietoje bus galima rasti visą teisinę, socialinę, psichologinę, švietimo informaciją, padėsiančią artimiesiems spręsti jų prižiūrimų artimųjų problemas Klaipėdos regione.

Pažeidžiamų grupių (artimųjų/tėvų) psichologinis konsultavimas grupėje

Didžiausią įtampą dėl tėvų/vaikų priežiūros patiriantiems artimiesiems teikiamos psichologinio konsultavimo grupėje paslaugos. Šis konsultavimas tai savisveikatos ir emocinio stabilumo garantas, kuris artimiesiems padeda realiau pamatyti socialinę aplinką, išlaisvinti iš negatyvių emocijų ir pozityviai jausti. Mokėjimas valdyti savo jausmines reakcijas didina pasitikėjimą savimi ir emocinį stabilumą, o tai skatina aktyviau veikti socialinėje aplinkoje.

Pažeidžiamų grupių (artimųjų/tėvų) individualus psichosocialinis konsultavimas (motyvacinio interviu metodu)

Koncentruotas ir kompleksinis pažeidžiamų grupių artimųjų informavimas ir kokybiškas bendradarbiavimas teikiant socialinio konsultavimo paslaugas (motyvacinio interviu technika) didins motyvaciją keistis, ypač kai artimieji/šeimos yra sutrikę ar nepasiruošę pokyčiams. Projekte panaudojama motyvacinio interviu technika, pakankamai naujas socialinio konsultavimo tipas, kuris Vakarų Lietuvos regione teikiant paslaugas šeimoms auginančioms/prižiūrinčioms artimuosius, turinčius proto/psichikos negalią, dar nebuvo naudotas.

Konferencija „Pažeidžiamų grupių įgalinimo modeliai”

Baigiamos konferencijos metu dar kartą viešinama projekte analizuojama problema, pristatomi projekto pasiekimo rodikliai, NVO dalinsis praktine patirtimi, kokie būdai buvo efektyviausi stiprinant savivaldą ir ryšį su bendruomene, ieškant efektyviausių metodų aktyvinant pažeidžiamas grupes. Konferencijoje taip pat bus pristatytas projekto poveikio bendruomenei efektyvumo tyrimas.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Projektas įgyvendinamas nuo 2014 11 iki 2015 11

PROJEKTO FINANSAVIMAS

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo parama (22.252,69 €) suteikia galimybę realizuoti kūrybines idėjas ir sustiprinant pilietinės visuomenės vystymąsi, prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros.

Daugiau informacijos apie Europos ekonominės erdvės finansinius mechanizmus galima rasti tinklapiuose:

www.eeagrants.org

www.eeagrants.lt

www.nvoprograma.lt