Projekto konceptas

Nevyriausybinių organizacijų pagrindinis veiklos tikslas yra visuomenės intereso gynimas, viešosios gerovės kūrimas. Stiprios ir kompetentingos nevyriausybinės organizacijos pritraukia lėšas iš privačių rėmėjų, tarptautinių fondų, organizacijų, tokiu būdu kurdamos tiek socialinę, tiek ekonominę vertę savo bendruomenėje. Gebėjimas pritraukti lėšas, kuris užtikrina finansinį savarankiškumą,  nevyriausybiniame sektoriuje yra susijęs su kokybiškų ir bendruomenei aktualių projektų rengimu.
Vienas iš esminių nevyriausybinės organizacijos finansinio savarankiškumo garantų yra gebėjimas savalaikiai ir kokybiškai sugeneruoti ir pristatyti projekto rėmuose įdėją, kuri prisideda prie socialinės gerovės bendruomenėje kūrimo. Todėl šio projektu siekiama, kad per įvairiais mokymo veiklas organizacijos darbuotojai/nariai įgytų/patobulintų projektų rengimo gebėjimus.

Esminiai projekto uždaviniai

1. Mokyti projekto komandos narius pabrėžti ir pristatyti savo organizacijos išskirtinumą bei patrauklumą tikslinėms grupėms mokymų pagalba.
2. Formuoti projektų valdymo gebėjimus mokymų pagalba.
3. Tobulinti gerosios patirties skleidimo gebėjimus konsultuojantis grupėje.

Laukiami rezultatai

Projekto metu organizuoti mokymai ir grupinė refleksija sustiprins organizacijos darbuotojų/narių institucinius, projekto rengimo ir gerosios patirties perdavimo gebėjimus. Projekto išliekamoji vertė ilgalaikė, kadangi projekto metu įgyti nauji gebėjimai ir numatytas projekto viešinimo planas prisidės prie naujų bendradarbiavimo formų su vietos bendruomene  atsiradimo, o organizacija palaipsniui taps žinoma ne tik kaip konsultuojanti socialinių paslaugų teikimo ir administravimo klausimais, bet ir projektų valdymo klausimais bei pati organizacija projetų pagalba efektyviai prisidės prie Klaipėdos regiono socialinės gerovės didinimo.

Finansavimas

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2015 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektai)