Projekto konceptas

Pagyvenusių asmenų, turinčių negalią, gyvenimo kokybės užtikrinimas palaipsniui tampa nacionalinio masto problema. Pradėtas vartoti sąvokų junginys “sveikas senėjimas – ori senatvė“ reiškia visuotinas pastangas padėti pagyvenusiems asmenims, turintiems negalią, kuo mažiau patirti segregaciją bendruomenėje ir ieškoti inovatyvių metodų, atsižvelgiant į negalios pobūdį, kuo ilgiau aktyviau veikti bendruomenėje, išvengiant socialinių paslaugų teikimo ir stacionarizavimo.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – mažinti  vyresnio amžiaus asmenų su negalia segregaciją bendruomenėje, įtraukiant projekto dalyvius į sveiką senėjimą skatinančias veiklas.

Projekto uždaviniai:

  1. Formuoti racionalios mitybos principus pagal negalios pobūdį;
  2. Keisti kasdienės veiklos dienotvarkę, įtraukiant fizinio aktyvumo priemones pagal negalios pobūdį;
  3. Mažinti vidinių stresorių raišką ir užtikrinti emocinę pusiausvyrą terapinėmis priemonėmis.

Projekto įgyvendinimo trukmė

Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31.

Finansavimas

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2015 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas)